Raport z badania automatyzacji w marketingu automotive (maj 2023)

  • Post category:Artykuły
  • Reading time:1 mins read

Automatyzacja marketingu w branży automotive to kierunek, który na bieżąco należy analizować i udoskonalać, aby uzyskiwać najlepsze efekty. Dynamika tego systemu skłoniła nas do analizy sytuacji zarówno w salonie, jak i z perspektywy klienta. Zrealizowaliśmy zatem projekt w postaci badania ankietowego. Chcemy podzielić się zebranymi wynikami oraz podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie.

Zapraszamy do lektury!