Jakość obsługi klienta na stacjach dealerskich

  • Post category:Rozmowy
  • Reading time:3 mins read

Podczas najbliższej rozmowy Stacji Marketing z Sebastianem Rowickim (PoznajDealera.pl) poruszymy następujące tematy:

  • jak kształtuje się bieżący poziom obsługi klienta w automotive w Polsce?
  • skąd pomysł i jaka jest geneza powstania Rankingu TOP100 Najlepiej Ocenianych Autoryzowanych Stacji Dealerskich?
  • jak porównać największych z tymi mniejszymi, czyli jaka metodologia stoi za rankingiem?
  • co możemy zaobserwować w wynikach badania?
  • jakie są perspektywy na zmiany w sposobie obsługi klienta na polskim rynku?